2020.a. kokkuvõte

Kodus toimus Pingeprii OÜ ämmaemandate osalusel 10 sünnitust, neist ühel juhul oli tegemist esimese sünnitusega, kuuel juhul teise, ühel juhul kolmanda ja kahel juhul neljanda sünnitusega.
Ületoomisi haiglasse oli kolm, neist ühel juhul esmasünnitus sünnitegevuse nõrkuse tõttu, ühel juhul neljas sünnitus loote ja vaagna sobimatuse tõttu (sünnitus lõppes keisrilõikega) ning üks esmasünnitus sünnitegevuse nõrkuse tõttu (sünnitus lõppes vaakumiga).
Ilma ämmaemandata sünnitas kodus kaks naist (tegemist oli pere otsusega sünnitada ilma ämmaemandata).
Erinevate rasedus- ja sünnitusriskide tõttu loobus kodusünnitusest neli peret (ülekandlus kahel juhul, enneaegsus ühel juhul, lootevete puhkemine üle 24 tunni – ühel juhul).
Muudel asjaoludel sünnitas haiglas kolm peret.
Kõik emad ja vastsündinud on olnud heas seisundis.