2021.a. kokkuvõte

Aasta jooksul planeeris meie ämmaemandate osalusel kodusünnitust 33 peret.

Pingeprii OÜ ämmaemandate osalusel toimus reaalselt kodus 9 sünnitust, neist kolmel juhul oli tegemist esimese sünnitusega, kolmel juhul teise ja kolmel juhul kolmanda sünnitusega. Sünnituse käigus haiglasse ületoomisi oli neist üks juht, esmasünnitus, mis lõppes keisrilõikega funktsionaalselt kitsa vaagna tõttu.

Tallinna ämmaemandate osalusel toimus 2 kodusünnitust.

Erinevate riskide tõttu (tuharseis, loote kasvupeetus, trombotsütopeenia, rohelised looteveed) sünnitas haiglas 5 esialgu kodusünnitust planeerinud naist. Neist kolmel juhul vajasid vastsündinud intensiivravi.

Naisi, kes erinevate riskide tõttu ei oleks pidanud kodus sünnitama, kuid tegid seda siiski, oli 6, 3 neist olid esmasünnitajad.  Riskideks oli ülekandlus ja pikk veeta periood, liigveesus, kaugus haiglast üle 30 km.

Madala riskiga sünnitajatest sünnitas kodus assisteerimata üks korduvsünnitaja.

Erinevate rasedus- ja sünnitusriskide või pere otsuse tõttu (teenuse hind, kodu kaugus haiglast) loobus kodusünnitusest ja sünnitas haiglas üheksa  peret.

 

2020.a. kokkuvõte

Kodus toimus Pingeprii OÜ ämmaemandate osalusel 10 sünnitust, neist ühel juhul oli tegemist esimese sünnitusega, kuuel juhul teise, ühel juhul kolmanda ja kahel juhul neljanda sünnitusega.

Ületoomisi haiglasse oli kolm, neist ühel juhul esmasünnitus sünnitegevuse nõrkuse tõttu, ühel juhul neljas sünnitus loote ja vaagna sobimatuse tõttu (sünnitus lõppes keisrilõikega) ning üks esmasünnitus sünnitegevuse nõrkuse tõttu (sünnitus lõppes vaakumiga).

Ilma ämmaemandata sünnitas kodus kaks naist (tegemist oli pere otsusega sünnitada ilma ämmaemandata).

Erinevate rasedus- ja sünnitusriskide tõttu loobus kodusünnitusest neli peret (ülekandlus kahel juhul, enneaegsus ühel juhul, lootevete puhkemine üle 24 tunni – ühel juhul).

Muudel asjaoludel sünnitas haiglas kolm peret.

Kõik emad ja vastsündinud on olnud heas seisundis.