Kas ja kuidas planeerida kodusünnitust?

Eestis on kodusünnituse võimalus legaliseeritud alates 1. augustist 2014.

Kodusünnituse uus juhend on saadaval PDF formaadis. Kodusünnituse juhend

Kodusünnitus võib olla turvaline valik madala rasedus- ja sünnitusriskiga naisele.
Kodusünnitus eeldab kõigi osapoolte avatud ja ausat asjaolude läbirääkimist kogu protsessi vältel. Soov kodus sünnitada peaks olema põhjalikult läbi mõeldud, see ei saa kindlasti olla mugavuse või moevoolu otsus.

Perele kodusünnitamise planeerimisel olulised dokumendid on saadaval siin:

Kui sinul või su kaaslasel on küpsemas soov sünnitada kodus, siis võiksite selle soovi esialgu omavahel selgemaks rääkida.

Seejärel võite pöörduda ükskõik kelle poole meie hulgast, (vt. kontaktid) või rääkida oma rasedust jälgivale ämmaemandale/arstile rääkida soovist kodus sünnitada.

Esmalt palutakse naisel kirjutada vabas vormis avaldus soovi kohta kodusünnitust planeerida.

Võite juba enne sooviavalduse esitamist uurida, millised on need olukorrad, kui kodus sünnitada ei ole lubatud. Kodusünnitust ei planeerita ka siis, kui kodu asub lähimast sünnitusabi osutavast haiglast kaugemal kui 30 km.

Järgmisena saab koos asuda riskide hindamiseks visiiti planeerima ja neid hindama, võite nendega ise eelnevalt tutvuda. Sünnitusriskide hindamise vorm

Riske võib hinnata nii see ämmaemand meie hulgast, keda soovid oma sünnitusele või ka rasedust jälgiv ämmaemand või naistearst.

Kui 37. rasedusnädala täitumisel ei ole ilmnenud vastunäidustusi kodusünnituseks, siis saab ämmaemanda ja naise vahel sõlmida kodusünnituse lepingu. Planeeritud kodusünnituse leping

Reeglina teeme enne sünnitust ka koduvisiidi, et arutada olulisi detaile ja olla tuttavad Teie kodu ja selle ülesleidmisega. Võite teha ka kirjaliku sünnitusplaani, selle põhjal võib olla kergem oma soove ja valikuid selgitada.

SEADUSANDLUS

Kodusünnituse määruse terviktekst Riigi Teatajas:
www.riigiteataja.ee/akt/109072014023

Kogu planeeritud kodusünnitust puudutava dokumentatsiooni ja kodusünnituse juhendi leiad Eesti Ämmaemandate Ühingu kodulehel: https://ammaemand.org/kodusunnitus/dokumendid/

Kui otsid sünnitusriskide hindamise vormi, siis leiad selle
Sünnitusriskide hindamise vorm

Kodusünnituse lepingu leiad
Planeeritud kodusünnituse leping

Ennetustegevus vastsündinu terviseriskidele:
Ennetustegevus vastsündinu terviseriskidele (doc)
Ennetustegevus-vastsündinu-terviseriskidele (pdf)